Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u bij paneevino.nl plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen aan u door.

Privacy

Op paneevino.nl is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat u kunt nalezen op privacy reglement.

Prijsregeling

Paneevino.nl biedt u bijzondere wijndeals voor de beste prijs in de markt. Kosten van inkoop  en marketing zijn tot het minimale noodzakelijke gereduceerd. Belastingen (btw en accijns) is in de prijs inbegrepen.

Bestelling

U kunt bestellen via internet. Paneevino.nl heeft geen minimaal bestelbedrag.
Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk 24 uur nadat de bestelling is geplaatst telefonisch of per e-mail aan paneevino.nl medegedeeld te worden. Bij wijziging of annulering na deze termijn is paneevino.nl gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden en betaling te vorderen

Bezorging

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 2 werkdagen na aanschaffen van de aankoop waar u aan meedoet de order voor het eerst bij u aan te bieden.
Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze bodedienst, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na minimaal 3 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan paneevino.nl. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. Paneevino.nl behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen.
De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 24 uur na ontvangst aan Paneevino.nl medegedeeld te worden. Paneevino.nl is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.
Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Paneevino.nl terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Bezorgkosten zijn gratis vanaf €75,00

Paneevino.nl brengt bezorgingskosten in rekening tot een bedrag van €75,00 incl btw.